Biblioteca Calijona

Són diverses les obres literàries dedicades a la història i patrimoni del municipi de Càlig, totes elles les arreplega la Biblioteca Calijona, una col·lecció de l'Editorial Onada. Aquestes obres es poden trobar a través de la pàgina web de la mateixa editorial i en alguns establiments municipals.

 

  • Salir del Silencio, Voces de Càlig (1900-1938)

Heard, Marta


A Salir del silencio: Voces de Càlig 1900-1938, la professora Heard saca a la llum el fruit de 25 anys de recerca sobre la història oral d'aquest poble agrícola, entre mar i muntanya, en el nord de la Comunitat Valenciana limitant amb Catalunya. Gent del poble explica els seus records del primer terç del segle xx des de diverses perspectives. D'aquestes entrevistes sorgeixen relats i romanços; conflictes i cooperació; la vida quotidiana i la vida en temps extraordinaris de la República, i la revolució dins de la guerra civil. Durant aqueixa època de canvis polítics i socials, el poble va eixir al carrer a cercar els seus drets. Eren homes i dones de dretes i d'esquerres, tradicionalistes i anarquistes els desitjos de les quals de construir una societat millor va xocar amb forces destructives. El llibre acaba amb l'arribada de les tropes nacionals, un altre moment de tensió.


La seua autora:


Martha Heard (Chicago, Illinois, 1937) es va doctorar en la Universitat de St. Louis, Missouri, on es va especialitzar en el teatre de Benito Pérez Galdós. Després de graduar-se a Texas Tech (Lubbock), va viure a Bagdad durant la revolució iraquiana de 1958. Va fer el curs d'Estudis Hispànics a Madrid en 1961-1962 i després va realitzar el mestratge en la Universitat de Wisconsin (Madison). Va ensenyar en diverses universitats d'Illinois i Missouri.


Des de 1978 passa temporades a Càlig on s'ha interessat per les històries de la gent del poble. Entre els anys 1988 i 1992 va gravar una sèrie d'entrevistes per a un projecte d'història oral. L'emoció que va trobar en les històries i la manera d'explicar-les li ha portat a dedicar-se a investigar, organitzar i escriure sobre elles.


Blog relacionat amb el llibre i la història local: httpss://caligoralhistory.com/

 

  • Càlig Modern I. Demografia i economia. 

Ferreres i Nos, Joan


El llibre que té en les seues mans és la primera part de la història moderna de Càlig (segles XVI-XVII-XVIII). És una bona síntesi de la demografia (antecedents de la població, llistats de veïns, taules de dades, famílies i l'evolució dels cognoms moderns caligenses) i de l'economia (agricultura, tipologia de cultius, partides del terme, ramaderia, treball artesanal, quadres de dades i els capbreus). La base documental d'aquesta recerca són morabatins, capbreus, capatrons, censos, processos judicials, protocols notarials, etc. Una part inèdita de la història d'aquesta pròspera ciutat del Maestrat.


El seu autor:


Joan Ferreres i Ens és doctor en Història per la UAB; màster d'Història moderna i contemporània; professor de batxillerat de l'IES Thos i Codina de Mataró; membre de la junta directiva del CEM; president de l'Associació dels Jordiencs Absents, i director de la revestisca Fulles de Sant Jordi. A part, és autor i coautor d'una vintena de llibres d'història, art i etnologia.


 

  • Càlig Modern II. Urbanisme i cultura.

Ferreres i Nos, Joan


El llibre que té en les seues mans és la segona part de la història moderna de Càlig (segles XVI, XVII i XVIII). Presenta una acurada anàlisi de tots els elements urbans significatius (la torre, el temple, l'hospital, el molí d'oli, la casa del pes de farina, el celler, els forns de pa, la fleca, etc.), a més dels carrers, les places i els portals. També s'endinsa en la cultura caligenses, fonamentada en la Religió catòlica i la tradició (institucions, representants, confraries, costums, festes, etc.). La base documental d'aquest llibre d'història són els maravedíes, els capbreus, els capatrons, els censos, els processos judicials, els protocols notarials, etc. Es tracta d'una part inèdita de la història d'aquesta singular vila del Maestrat.


 

  • El parlar de Càlig

Sans Monroig, Berta


El parlar de Càlig és un estudi monogràfic que descriu i analitza la llengua parlada en aquesta localitat del Baix Maestrat. Aquesta comarca, des del punt de vista geolingüístico, desperta un gran interès en el món de la dialectologia, ja que constitueix una zona de transició, un encreuament on conflueixen les varietats geogràfiques valenciana i nord-occidental. Encara que la parla caligenses es troba adscrita a la varietat nord-occidental, també comparteix trets morfològics i lèxics amb la varietat valenciana.


La seua autora:


Berta Sans Monroig (Càlig, 1990) és llicencia en Filologia Catalana l’any 2013 per la Universitat Rovira i Virgili i obté el Premi Extraordinari Final d’Estudis Universitaris. L’any següent, cursa el Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalans en la mateixa universitat. Alhora realitza el Màster de Professorat d’Educació Secundària a la Universitat de València. El parlar de Càlig és el resultat de la revisió i de la correcció del treball de fi de màster elaborat en finalitzar els Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalans.Pàgina web de l'Editorial Onada: https://www.onadaedicions.com/categoria-producte/biblioteca-calijona/

Biblioteca calijona

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).