Avís Legal

Titularitat del lloc web

www.calig.es, és un domini d'internet de titularitat:

Ajuntament de Càlig

Plaça Nova, 1

Tel: 964 492 001

correu: info@calig.es

Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es

Avís Legal

Mitjançant del present document, el/la Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l'accés, navegació i ús
del Portal d'Internet de el/la Ajuntament de Ajuntament de Càlig. En particular,
informa i regula l'accès i ús dels següents llocs web:

Portal d'Internet

De conformitat amb l'article 39 de la Lley 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Jurídic del Sector Públic, s'enten
per portal d'internet al punt d'accés electrònic, en aquest cas www.calig.es (així com, qualsevol dels
seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) titularitat de la qual es correspon, en aquest cas, a el/la Ajuntament de Càlig,
qui permet l'accés a través d'internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://calig.sedelectronica.es

Seu Electrònica

De conformitat amb l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la direcció
https://calig.sedelectronica.es s'ha ubicat a Internet la seu electrònica de el/laAjuntament de Càlig.

La seu electrònica del/de la Ajuntament és la direcció electrònica disponible mitjançant la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als
serveis i tràmics electrònics a través de les xarxes de telecomunicacions on la titularitat, gestió i administració correspon a el/la Ajuntament
en l'exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia suscripció o registre de la persona usuària. No obstant,
per raons de seguretat i privacitat, l'accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques de
autenticació que queden establerts en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisen l'accés electrònic a través d'internet dels
ciutadans als serveis públics del/de la Ajuntament de Càlig de manera segura, eficaç i
amb l'accesibilitat i qualitat requerides.

És per açò que, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llija atentament el present 'Avís Legal'.

Caràcter de la informació publicada al Portal

Les informacions oferides mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets
i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

El/La Ajuntament de Càlig vigila que aquesta informació siga exacta i precisa,
i procedeix a la seua actualització amb la màxima rapidesa possible, tractant d'evitar errors corregint-los tan prompte com els detecta.
No obstant això, el/la Ajuntament de Càlig no pot
garantir la inexistència d'errors ni que al contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda al Portal pot ser modificada i actualitzada per el/la Ajuntament de Càlig,
sense necessitat d'avís previ, tant en allò relatiu amb el contingut com amb el disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap
cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes
legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La
informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels
actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol
discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les
administracions és l'única legalment vàlida.

El/La Ajuntament procura que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant
d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. El/La Ajuntament de Càlig no pot garantir la inexistència d'errors,
ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

Condicions i termes generals d'ús del Portal

Per l'accés, navegació pel Portal d'Internet de el/la Ajuntament de Càlig
i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vosté adquireix la condició d'Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de
les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regisquen la prestació dels serveis que es disposaren
en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculados
des de https://calig.sedelectronica.es, de les quals no respon el/la Ajuntament de Càlig.

El/La Ajuntament de Càlig podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d'Ús,
així com les Condicions Particulars, que s'establiren.

En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el/la Ajuntament de Càlig ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament,
fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació
per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les
llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels
serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari
o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol
dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de el/la Ajuntament de Càlig o, en general, de qualsevol tercer, o que de
qualsevol altra manera siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del/de la
Ajuntament de Càlig o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferits en el Portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer
campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, el/la Ajuntament de Càlig es
reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Portal i, si escau, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat
competent.

Responsabilitat.

El/La Ajuntament de Càlig no es fa responsable dels danys i perjudicis que
es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i)Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest
sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a el/la Ajuntament de *get('*name'); ?>, que
impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles
a el/la Ajuntament de Càlig.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a el/la Ajuntament de Càlig,
degudes a l'Usuari, a tercers, o a suposats de força major.

(v) El Portal de el/la Ajuntament de Càlig pot contenir enllaços
a les seus electròniques d'altres Administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als
ciutadans la cerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, el/la Ajuntament de Càlig
no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l'accés o ús
d'aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el Potal de el/la Ajuntament de Càlig.
En tot cas, al eixir de la direcció https://calig.sedelectronica.es, la informació o els serveis als que s'accedisca
queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de el/la Ajuntament de Càlig.

Propietat intelectual e industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini,
les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor
de el/la Ajuntament de Càlig.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida
llevat que medie autorització expressa de el/la Ajuntament de Càlig.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a l'Usuari, es limita a la descàrrega d'aquest contingut i l'ús privat d'aquest.
De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de
la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que
el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que s'esmente la
data de l'última actualització.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).