L’Ajuntament de Càlig posa en marxa un nou canal d’informació municipal

21/04/2020

Els veïns i veïnes de Càlig podran emprar en breu un nou servei de comunicació per mantenir-se informats de tota la actualitat institucional de l’Ajuntament de la població. A través del servei de missatgeria Whatsapp i el grup Càlig Informa, els usuaris d’esta aplicació podran rebre informació instantània d’interès general i centrada, ara per ara, en les actuacions i mesures que es prenen des del consistori en la lluita contra la incidència del COVID19 en la població.

 

Des de l’Ajuntament, i per tal de no saturar d’informació als usuaris, s’han establert unes normes bàsiques d’utilització del servei de missatgeria, que consistiran en l’enviament d’un únic missatge al dia, que es remetrà de dilluns a diumenge de 9.00 h a 21.00 h. El consistori podria enviar més d’un whatsapp en cas de disposar d’una informació d’urgència o d’especial interès, que s’enviarà en el moment que siga necessari.

 

Els usuaris d’aquesta plataforma de missatgeria hauran d’enviar un whatsapp al número 609096675 amb la paraula ALTA, nom i cognoms i DNI, i guardar en l’agenda el número 609096675 per a començar a rebre la informació municipal al seu telèfon. Si la persona usuària vol donar-se de baixa del servei, ho pot fer en qualsevol moment enviant un whatsapp al número 609096675 amb la paraula BAIXA.

 

Cal destacar que les dades de les persones usuàries seran introduïdes en una base de dades única i exclusivament per al servei d’informació mitjançant Whatsapp, i no es facilitaran a cap organisme extern ni tampoc s’utilitzaran per a cap altra gestió. Així mateix, assenyalar que el servei no es recíproc, és a dir, no es podrà establir debat o emprar com a ferramenta per a fer reclamacions.

 

D’aquesta manera, s’amplien els canals de comunicació municipals -com són el Telegram, Instagram, Facebook i la pàgina web www.calig.es- amb l’objectiu de donar complida informació a la població d’una manera ràpida i directa.

calig_informa_val
calig_informa_cast

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).