Finalitzen els treballs de reforma dels merlets de la Torre de Càlig

21/01/2020

NOTA DE PREMSA 15/01/2020

 

L’obra -finançada per a la Conselleria de Investigació, Educació, Cultura i Esport- ha permès retornar el cos de campanes al seu estat original.

 

L’Ajuntament de Càlig ha donat ja per finalitzat l’execució del projecte de restitució dels merlets de la Torre de la població, monument catalogat com a BIC (Bé d’Interés Cultural) i que ha comptat en els últims anys amb nombrosos treballs de restauració i reforma, encaminats a convertir l’edificació en centre neuràlgic de l’activitat cultural i etnològica a la població.

 

L’obra que s’ha escomés en les últims mesos ha seguit les recomanacions efectuades des de la Conselleria de Patrimoni, recollides en el projecte dels arquitectes Fernando Vegas i Camilla Mileto. Així, s’ha procedit a restituir el cos de campanes a l’emplaçament que ocupava abans de la intervenció realitzada a finals del segle XX i s’han eliminat els merlets, un element ornamental que no es correspon amb la construcció original. Amb esta acció, s’ha retirat la coberta ‘impròpia’ del monument, retornant a l’edifici un aspecte més fidel al seu estat original.

 

La reposició d’aquest element al seu estat original, i que confereix a la torre el seu caràcter pintoresc i distintiu, ha estat fonamental per a recuperar la identitat del monument. L’obra ha estat finançada per la Conselleria de Investigació, Educació, Cultura i Esport, amb un pressupost de 36.762,49 €.  

Torre
Visita Torre 1
Visita Torre 2

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).