Adhesió a l’Associació ‘Terres del Maestrat, Ànima Interior’

15/04/2021

L’Ajuntament de Càlig ha entrat a formar part de l’Associació de Promoció Turística “Terres del Maestrat, Ànima Interior”, que forma part del Pacte Territorial per l’ocupació Castelló Nord, al qual també s’ha adscrit la població.

 

La proposta va passar per la última sessió plenària celebrada a Càlig i l’adhesió a ambdues entitats va ser aprovada amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. Posteriorment, l’adhesió ha estat aprovada per la Assemblea General de l’Associació de Promoció Turística “Terres del Maestrat, Ànima Interior”, que ha ratificat per unanimitat este matí l’adhesió de la població en l’entitat.

 

El Pacte per l'Ocupació "Castelló Nord" és una entitat constituïda per tal de dinamitzar el territori i incentivar l'economia dels pobles que la conformen, i està format per Canet Lo Roig, Cervera del Maestre, La Jana, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu, Tírig, Traiguera, Vilar de Canes i Xert i, ara també, Càlig.

 

L’objectiu és promoure el turisme com a eix estratègic que pot revitalitzar l’economia i millorar-la, amb capacitat de generar llocs de treball tant de forma directa com indirecta, alhora que es protegeix i valora el patrimoni de cada municipi.


L’alcaldessa de Càlig ha reafirmat el compromís de l’equip de govern a l’hora de fomentar l’ocupació a la població i apunta que “creiem convenient poder potenciar el nostre ric patrimoni natural i paisatgístic, junt amb municipis que són molt semblants als nostres”.


 

terres_maestrat_assemblea1
terres_maestrat_assemblea2

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).