La Torre de Càlig

Més de huit segles d’història.

La Torre de Càlig és sense dubte un dels elements patrimonials més identificatius de la població. La seua datació és inexacta, possiblement fou construïda al segle XIII. El primer document que fa referència a la Torre de Càlig és del 1314, es tracta del llibre de la visita pastoral a la diòcesi de Tortosa per part del bisbe Paholac en el qual apareix un dibuix fent referència a una torre defensiva emmerletada i feta de pedra picada. Altres documents que ens parlen d’aquest edifici són la Crònica de Martí de Viciana (1565), Pascual Madoz (1849) i Carlos Sarthou Carreres (1913).

El motiu de la seva construcció fou, segurament, fer les funcions de torre de vigília del castell de Cervera del Maestre. Aquest ús defensiu que se’n feu de la torre va durar fins a meitat del segle XVI, quan l’any 1540 el poble de Càlig es va erigir com a vila i la torre va passar a ser la seu de la Casa Capitular. Al segle XVII fou restaurada, un dels vestigis que ens han deixat constància d’aquesta restauració és la marca del 1625 acompanyada de l’escut del poble, esculpida a la llinda d’una de les finestres de la façana principal. Un segle més tard es va fer una ampliació de l’edifici, construint un edifici annex per situar les escales que donarien accés a les plantes superiors. Al segle XIX es va col·locar un pont que connectava la primera planta de la torre amb la casa de l’antic jutge, situada enfront. Aquesta connexió es va haver de retirar a finals del segle XX per motius de seguretat degut al seu mal estat de conservació. El passat segle també es van dur a terme accions de restauració, substituint-ne la coberta a dos aigües per una coberta plana rematant la torre amb merlets de remat piramidal i una espadanya.

L’edifici és de planta quadrangular i està dividit en planta baixa, primer i segon pis i terrassa. Al seu exterior trobem tres façanes exemptes fetes de pedra picada. A la façana principal hi ha la porta original amb un arc de mig punt, la qual donava accés antigament a la planta baixa i una segona porta col·locada posteriorment i que conté el rètol «CASA CAPITULAR» a la llinda, aquesta fou col·locada en l’ampliació de la torre  al segle XVIII. A l’interior de les sales trobem les dues primeres plantes cobertes amb un embigat de fusta que descansa en una jàssera la qual divideix la sala en una crugia i la tercera o terrassa amb una coberta de teula àrab a dues aigües. A més, a la «Sala de sesiones» de la primera planta i a la «Sala del rellotge» trobem un important conjunt de pintures, les quals es troben encara avui en dia per acabar d’estudiar i restaurar. Entre aquestes trobem des de grafits medievals fins a pintures del segle XIX i XX. A més de les pintures, també es conserva a l’interior de la torre el mecanisme del rellotge que s’observa des de la façana principal, recentment restaurat.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).