Església Parroquial de Sant Llorenç

Situada en el centre històric de la vila.

Alçada en el mateix lloc que ocupava l'antiga església en el segle XIII, va ser ampliada entre 1622 i 1659, any en què es dóna relativament per acabada, sense que s'aprecien restes de la construcció primitiva, encara que la pila baptismal es trasllada al segle XV. Des de la construcció del nou temple, aquest es completa, a poc a poc, amb la col·locació del retaule major l'any 1666 (avui desaparegut), la portalada barroca de l'entrada principal el 1758 i el mural de la Verge del Socors el 1900, entre altres obres i objectes religiosos. Encara que, en l'actualitat encara queda per acabar el campanar que dóna al carrer de sant Vicente.

La magnífica construcció de l'edifici parroquial és conseqüència del corrent renaixentista que també va impregnar altres pobles de la comarca, el qual sap combinar amb harmonia, però al mateix temps austeritat, aquesta tendència arquitectònica que barreja pilastres amb sostres de voltes de crucería d'estil gòtic, on destaca la pintura que es conserva en la clau de volta del presbiteri.

Com a resultat de la guerra civil espanyola (1936-1939), l'interior del temple queda totalment buit en ser desposseït dels seus retaules, ornaments i òrgan. En acabar aquesta contesa bèl·lica, es comença una campanya per a afavorir la construcció de nous retaules, bona part d'aquests obra del mestre Daniel Chillida, provinent de Cervera del Maestrat, entre els quals cal destacar, a causa de la seua bellesa en el traçat de les línies i la composició dels detalls, el que està en l'altar major, datat del 1950 i dedicat a Sant Lorenzo, patró de la vila.

Capelles:

  1. Sant Vicent Ferrer
  2. El Sagrat Cor de Jesús
  3. La Dolorosa (Sant Joan Evangelista, la Magdalena i el Calvari)
  4. La Verge del Rosario
  5. La Inmaculada (Sant Luís i Sant Antonio de Pàdua)
  6. Santa Teresa
  7. La Verge del Socors (La Família, Santa Cecilia i Sant Gaetano)
  8. La Verge del Carmen (San Isidro)

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).