Convent de la Santíssima Trinitat

Fundat l'any 1905 per sor Margarida del Sagrat Cor de Jesús.

El convent de la Santíssima Trinitat es va fundar l'any 1905 per sor Margarida del Sagrat Cor de Jesús, acompanyada per tres monges, totes elles d'Almassora i provinents del convent de la Santíssima Trinitat de Sant Clement (Castella-la Manxa). Per a la construcció del convent, emmarcat dins de l'estil eclèctic, van contribuir els veïns de la població i diversos benefactors.

El convent és de clausura i està assistit per religioses de l'ordre trinitària, dedicades a la vida contemplativa i d'oració, encara que també treballen amb encàrrecs que els ofereixen persones particulars i algunes empreses.

L'església, construïda l'any 1909, és xicoteta, però suficient per a la congregació, la qual presenta una estructura senzilla i acollidora presidida per un retaule d'estil semblant als de l'església parroquial. Alguns dels edificis que conformen el convent han sigut restaurats en els últims anys amb la finalitat de procurar la seua conservació i millora.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).