Capelles

Antigament era molt comú trobar capelles de caràcter religiós tant dins com fora de tots els municipis. Els motius eren diversos: delimitar un territori religiós, fer advocació a un sant, protegir l'entrada o eixida d'una població,… A Càlig hi havia diferents capelles urbanes, de les quals actualment queden dues: la capella de la Verge dels Desemparats i la capella de sant José.
 

  • Capella de la Verge dels Desemparats

Situada dins del nucli urbà, en el carrer La Raval. Va ser construïda a finals del segle XVIII i actualment és l'única capella que ha romàs conservada de les quatre que hi havia dins de la població. Es tracta d'un edifici de planta quadrangular, coronat per una cúpula de teules vidrades. En el seu interior està presidida per una imatge de la Verge dels Desemparats, obra d'Emilio Ferreres, situada en una fornícula. En la paret lateral, en una altra fornícula, hi ha la imatge de sant Cristòfol, imatge que, des de l'any 2007, es trau al carrer el dia de la festa amb la finalitat de presidir la benedicció de vehicles.
 

  • Capella de Sant Josep

La capella de Sant Josep es troba a mig camí entre la vila i l'ermita del Socors. Es tracta d'una xicoteta construcció de planta quadrada, datada de l'any 1835 quan va ser construïda a costa de fra. Felipe d'Aragó. El 1984 es va col·locar un quadre amb taulells amb la figura del sant.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).