Ajuntament de Càlig

POU BONET
POU BONET
Dimarts, 14 Agost, 2012 - 09:00
Els antics pous del terme de Càlig
Cal destacar el pou de les Aixetes, Bonet, el de Canet i el de la Bassa.

Els diferents pous del terme de Càlig han estat molt importants al llarg de la història. Alguns d'ells es troben dins de la població, mentre que altres es troben a la vora dels camins del terme més transitats.

  • POU DE LES AIXETES

            Restaurat i millorat l’any 2006, forma part d’una seguida de pous els quals, des de temps antics, han bastit d’aigua la població i coneguts amb el nom de pou del Frare (desaparegut), de les Aixetes, del Racó, de la Vila i de Sant Josep (excavat l’any 1905 a dins del convent). El pou de les Aixetes, conegut anteriorment amb el nom de pou Nou, es va completar, l’any 1928, amb la construcció d’un dipòsit construït vora seu d’on sortien diverses aixetes que facilitaven la presa d’aigua a la gent que hi acudia. Gràcies a l’actuació feta darrerament, aquesta edificació acull quatre murals decoratius elaborats amb taulellets, obra de Xavier Claur Mas, d’Alzira.

  • POU BONET

            Descripció

            Situat en la Carretera de Peníscola, a la partida del Pou Bonet. Per les dimensions que presenta aquest pou és un dels pous més grans que podem trobar al terme de Càlig. Es tracta d‘un pou artificial excavat en una base cilíndrica de pedra que s‘aixeca a un mig metre del terra. Està envoltat d‘una pica circular que recorre tot el diàmetre del pou i a més, té una pica de pedra rectangular a cada banda, a les quals arriba la mateixa aigua del pou gràcies a una canalització instal·lada en la mateixa pedra que comunica l‘aigua de l‘interior del pou amb la pica. Aquestes piques instal·lades o annexades en molts pous servien, entre altres coses, d‘abeuradors per als animals. El pou en sí és de planta quadrada, amb un arc de mig punt que avui en dia és de ferro forjat però temps enrere segurament fou de pedra. L’arc s‘aixeca per sobre de la boca del pou i suportava, en el seu temps, la corriola amb la qual s‘extreia l‘aigua del seu interior.

Context històric i cultural

            La construcció d‘aquest tipus de pous era habitual pels termes on hi havia abundant presència de camps de cultiu que necessitaven de l‘aigua per a la seva subsistència. A més, d‘altres construccions com els aljubs o les basses, també era necessari tenir prop dels camps un dipòsit d‘aigua per abastir els terrenys, tenint en compte que molts d‘aquests són de secà, és a dir, que necessiten amb més motiu la presència d’aigua en abundància, sobretot en les èpoques de l‘any més seques o en uns determinats arbres, com les oliveres i els garrofers. Aquest pou, igual que d’altres com el Pou Canet o el Pou la Bassa, abasteixen d‘aigua a tots els terrenys de la partida on es troben, però, a més a més, en moltes finques trobem “povets”, que són pous de dimensions reduïdes construïts amb l‘aprofitament de la mateixa veta d‘aigua que abasteix a tot el terme, però per a l’ús exclusiu del propietari de la finca. El Pou Bonet comparteix nom amb la partida del terme on es troba i també amb un barranc pertanyent a la mateixa partida. La partida del Pou Bonet és una vella partida d‘època medieval situada en la zona de ponent del terme de Càlig, que limita amb el terme de Cervera del Maestre i que ha conservat el seu nom fins els nostres dies. Segons alguns autors, el topònim Bonet prové, segurament, d‘un vell posseïdor d‘aquelles terres de vinya i terraplens.

            A causa del seu nom original i al procediment d’aglutinació habitual de la parla calijona, aquest pou es coneix com a “Pombonet”.

  • POU DE CANET

Descripció

            Situat al camí que condueix fins l’ermitori de la Mare de Déu de la Font de la Salut. En quant a la seva estructura i tipologia és semblant al Pou de Bonet, encara que aquest està construït a més de mig metre del terra i hi ha quatre esglaons de pedra per accedir fins a la boca del pou. El pou és de planta quadrada i avui dia es troba tapat, per raons de seguretat, com la resta de pous. Hi ha una arcada quadrada de ferro forjat que envolta la boca del pou i que suportava la corriola per extreure l‘aigua. En un dels laterals de l‘espai en què es situa el pou s‘hi disposa una pica rectangular feta de pedra i que feia, entre altres, les funcions d‘abeurador per als animals. N‘hi ha una altra de dimensions més reduïdes i de forma circular, en les proximitats del pou, segurament de construcció posterior.

Context històric i cultural

            Es troba situat a la vora de l‘antic camí que conduïa fins La Jana, prop d’un barranc. Aquests són els dos factors que justifiquen la disposició estratègica del pou, a més, hi ha tot un seguit de camps de cultiu als voltants, que, com ja hem dit, necessiten dipòsits d’aigua per a subsistir. Aquest factor també ha sigut molt important per al poble de Càlig, ja que l’agricultura fou, durant molts segles, el motor de l’economia local.

            Com ocorre amb el topònim Pou Bonet, el Pou Canet també es coneix amb la forma aglutinada “Pocanet” entre el veïnat.

  • POU DE LA BASSA

Descripció

            L‘estructura que presenta és diferent a la resta en quant a la seua forma, en aquest cas, triangular i amb una punta més acusada que les altres, encarada a favor de la direcció de l‘aigua que baixa quan plou per la sèquia on està ubicat el pou. Els materials de construcció es repeteixen com en la resta de pous del terme, s‘utilitza bàsicament la pedra. Al igual que els altres dos pous –Pou Bonet i Pou Canet- , a sobre de la boca té l‘arcada de ferro forjat que antigament suportava la corriola per extreure aigua de l‘interior del pou.

Context històric i cultural

            El Pou de la Bassa es troba situat en la partida amb la què comparteix nom, més concretament es localitza a la vora del camí que condueix fins a Peníscola. Limita amb el terme de Benicarló i amb la partida del Bovalar. El nom de Pou de la Bassa prové, probablement, d‘un lloc amb afluència d‘aigua. 

             De la mateixa manera que ocorre en els anteriors topònims referits a pous, el topònim Pou la Bassa s’aglutina i forma el mot “Polabassa” i és reconegut així pels veïns de Càlig.

Imágenes: 
POU DE CANET
POU DE LA BASSA

ACTIVITATS

D D D D D D D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

SEGUEIX-NOS A:

ENLLAÇOS

Formulari de cerca

Site developed with Drupal